Van Dijk start bodemprocedure over aanbesteding

Van Dijk gaat een bodemprocedure starten om van de rechter duidelijkheid te krijgen over wat procedureel wel en niet kan bij de aanbesteding van lesmateriaal. Dit naar aanleiding van een kort geding dat Van Dijk aanspande tegen een aanbesteding waarbij één lesmethode als afzonderlijke opdracht werd beschouwd. Bezwaar tegen deze aanpak is dat de aanbieder van die lesmethode op een niet in te halen voorsprong komt. Hiermee lijkt juist marktwerking en keuzevrijheid van scholen te worden beperkt, zeker in vergelijking met de bestaande aanbestedingspraktijk.

‘In het vonnis dat we vandaag (red, 17 januari 2017) kregen, wijst de rechter onze vorderingen af’, stelt Rob Zondervan, directeur Voortgezet Onderwijs bij Van Dijk. ‘Juridisch zijn er echter nog heel veel vraagtekens. Het vonnis maakt niet onomwonden duidelijk wat wel en niet mag bij een aanbesteding. Er worden te veel slagen om de arm gehouden en zijn de overwegingen van de rechter sterk gebonden aan specifieke omstandigheden. Scholen, uitgevers en distributeurs zijn juist gebaat bij algemene duidelijkheid. Daarom is een bodemprocedure nodig om alles helder en transparant te maken.’

Volgens Van Dijk is dat ook in het belang van gepersonaliseerd leren. Zondervan: ‘Gepersonaliseerd leren houdt in dat de leerstof wordt toegespitst op de wensen en talenten van de individuele leerling. Met gepersonaliseerd leren haal je niet het beste uit een leerling als je het beperkt binnen de strakke kaders van het oorspronkelijke leermiddel. Het is juist de kunst om verschillende leermiddelen met elkaar te combineren of bestaande lesmethoden te verrijken. Van Dijk heeft als onderwijsdienstverlener een schat aan kennis en ervaring over lesmethodes en digitale leermiddelen. Wij bieden een breed assortiment aan, inclusief de nieuwe producten van bestaande en nieuwe spelers. Binnen de huidige aanbestedingen kan je bijvoorbeeld kiezen voor eenjarige licenties (Max of Lifo) of meerjarige licenties. Dit geeft scholen en docenten de vrijheid om te kiezen zonder zich op voorhand vast te leggen op een specifieke methode. Het is daarbij een misvatting dat het huren van boeken voor vier jaar een door de distributie opgelegde keuze is. Dit is een vraag van de school om de kosten laag te houden en het milieu te sparen. Wat ons betreft zijn vele modellen werkbaar.’ Zondervan voegt hier aan toe: ‘Verder hebben wij met onze schaal nu al grote invloed op de ontwikkeling en kwaliteit van het lesmateriaal.’

Zondervan vreest dat de manier van aanbesteden per lesmethode zou kunnen leiden tot hogere kosten en minder innovatie. ‘Nieuwe aanbieders krijgen het moeilijker om toe te treden. In dit model worden gevestigde uitgevers en leveranciers minder geprikkeld een faire prijs te bieden en te investeren in innovatie terwijl we dat nou juist zo hard nodig hebben in het onderwijs. Gepersonaliseerd leren is gebaat bij eerlijke concurrentie en eerlijke aanbesteding. Dan krijgen veel meer partijen de kans om hun digitale leerstof aan te bieden. En dan wordt het bovenal weer leuk en interessant om te investeren in innovatie.’

Als u hier meer over wilt weten, neem gerust contact op met Rob Zondervan via rob.zondervan@vandijk.nl of 06 1074 4573