Hans van der Wind

The Learning Network verandert mee met het onderwijs van de 21e eeuw. Wij willen een relevante bijdrage leveren aan onderwijs op maat. Naast onze rol als distributeur van (digitale) leermiddelen ontwikkelen we continue nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren, scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij hun leerproces. Dit alles in combinatie met een superieure dienstverlening. Wij zijn betrouwbaar, oplossingsgericht en innovatief. Elke dag helpen wij het onderwijs te ontwikkelen.

We willen de dienstverlener aan het onderwijs in Nederland zijn. Dat doen wij met een positieve en actieve houding denkend vanuit onze klanten. Zo willen wij onderwijsinstellingen zoveel mogelijk ontzorgen. En leerlingen en studenten de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen door hen de kennis en vaardigheden mee te geven die belangrijk zijn voor de 21e eeuw. Docenten en schoolleiders willen we adviseren en ondersteunen op weg naar gepersonaliseerd leren voor iedere leerling.

Hans van der Wind, CEO

Albert Jagt

Onze belangrijkste uitdaging in het onderwijs is het implementeren van innovaties waarmee we onze klanten kunnen ondersteunen. We willen voorop lopen en inspelen op de veranderingen ten behoeve van het onderwijs. Maar digitalisering is ook kwetsbaar en vergt investeringen in security, performance en redundantie van onze kant. We leveren 4 miljoen licenties aan leerlingen en studenten en dan is het ontzettend belangrijk dat systemen, websites, digitale leermiddelen en applicaties altijd werken. Met de verschuiving van het leveren van fysieke boeken naar steeds meer digitaal lesmateriaal, verandert dus ook de status van onze dienstverlening. Daarbij is het voor ons cruciaal om scholen blijvend te ondersteunen en digitale oplossingen aan te bieden die gepersonaliseerd leren mogelijk maken. Als we dat doen naast onze distributie, zijn we echt van toegevoegde waarde voor leerlingen, docenten en scholen. Albert Jagt, CTO

Jeroen de Swart

De komende vijf jaar mikt the Learning Network op winstgevende groei door gericht te investeren in onderwijs, kennis, nieuwe activiteiten en producten. Dat is nodig om proactief in te spelen op veranderingen en ontwikkelingen in de onderwijsmarkt en om ook in de toekomst succesvol en financieel gezond te blijven. Als we willen blijven vernieuwen en investeren moet The Learning Network goed gefinancierd zijn en over voldoende liquiditeit beschikken om de sterke seizoenschommelingen op te kunnen vangen. De beweging naar excellente dienstverlening en nieuwe producten gaat daarbij andere eisen stellen aan onze organisatie en aan de kwaliteit van onze processen. Compliance - als het kader van normen die wijzelf ons opleggen - en performance management om onze initiatieven te monitoren en goed onderbouwd de juiste besluiten nemen - worden daarbij steeds belangrijker. Jeroen de Swart, CFO

Marcel Verhoeven

Om onze positie in de onderwijsmarkt te behouden en om nieuwe en huidige medewerkers aan The Learning Network te kunnen (blijven) binden, is het essentieel om te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zo geven we binnen onze eigen organisatie ook invulling aan het thema ‘ Leven Lang Leren’ . Daarbij is het wel heel belangrijk om goed te kijken naar ieders talent en naar de specifieke behoefte van elke medewerker. De een heeft behoefte aan het vergoten van specifieke vakkennis, de ander aan persoonlijke coaching. Uiteindelijk is het onze ambitie om een ‘ great place to work’ te zijn, waar medewerkers samenwerken in een uitdagende en prettige omgeving waarin ze zich continue kunnen ontwikkelen. Marcel Verhoeven, directeur HR