Digitalisering (NL)

“We zijn een accelerator voor vernieuwing in de educatieve sector”

Digitalisering

Vanuit ons perspectief hebben de veranderingen in het onderwijs vooral te maken met de toenemende mate van digitalisering en de opkomst van nieuwe interactieve en adaptieve leermiddelen. Dit biedt voor ons enorme uitdagingen. Met de verschuiving van het leveren van fysieke boeken naar steeds meer digitaal lesmateriaal verandert de status van onze dienstverlening. Op dit moment leveren we jaarlijks 4 miljoen licenties aan leerlingen en studenten. Dat betekent voor ons meer investeren in security, performance en redundantie.

Technologie

We willen voorop lopen met nieuwe technologieën om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in het onderwijs. Want het is cruciaal om scholen blijvend te ondersteunen en digitale oplossingen aan te bieden die gepersonaliseerd leren mogelijk maken. Van Dijk Innovatie houdt zich actief bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van content, educatieve technologie (EdTech), infrastructuur en opleiden en werkt daarbij nauw samen met de innovatiegroep binnen IT. Daarnaast stimuleren we innovaties en zoeken daarvoor continu naar de beste technologiepartners uit binnen- en buitenland.

Innovatiepartner

Door ons ondernemende karakter en onze centrale positie als leermiddelenleverancier, zijn we een accelerator voor vernieuwing in het onderwijs. Van Dijk Innovatie wil een partner zijn voor alle spelers - van individuele docenten tot nieuwe partijen - die een positieve bijdrage willen leveren om het onderwijs te verbeteren en het leren voor de leerling efficiënter en leuker te maken. Ons Innovatieprogramma geeft start-ups de ruimte om te experimenteren met verfrissende ideeën voor de educatieve sector en we stellen onze kennis en ons netwerk hiervoor beschikbaar.

Accelerator voor vernieuwing

Door ons ondernemende karakter en onze centrale positie als leverancier, zijn we een accelerator voor vernieuwing in de educatieve sector.


Hans van der Wind - CEO

Digitale oplossingen

Met digitale oplossingen van het hoogste niveau maken we moderne manieren van lesgeven mogelijk voor alle soorten onderwijs.


Albert Jagt - CTO

Gericht investeren

De komende vijf jaar gaan we gericht investeren in onderwijskennis, nieuwe activiteiten en producten. Dat is nodig om proactief in te spelen op veranderingen en ontwikkelingen in de onderwijsmarkt en om ook in de toekomst succesvol en financieel gezond te blijven.


Jeroen de Swart - CFO