Life Long Learning (NL)

“Met Life Long Learning willen we iedereen de kans te geven
om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen”

Professionals

We willen graag iedereen de kans geven om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Ongeacht de huidige levensfase, op een plek naar keuze en op ieder gewenst moment.. Met een Leven Lang Leren willen we het aanbod van post-initieel onderwijs vergroten door competentie gedreven trainingen en cursussen op innovatieve wijze aan te bieden. We spelen hierbij ook in op de behoefte van de professionals in de onderwijsmarkt. Een mooi voorbeeld hiervan een de post-master opleiding van De Nederlandse School voor bevoegde docenten.

De Nederlandse School

Na jaren van voorbereiding is in 2015 De Nederlandse School van start gegaan. De Nederlandse School leidt bevoegde docenten (aanvullend) op, door het aanbieden van een post-initieel ontwikkeltraject. De docenten doorlopen tijdens de opleiding een programma waarbij ze met de huidige kennis en vaardigheden, en een toekomstgerichte onderwijsvisie, hun docentschap opnieuw uitvinden en een eigen onderwijsontwikkeling ontwerpen. Zowel de Nederlandse School als The Learning Network krijgen op deze manier een goed en breed netwerk van professionals in het onderwijs. Deze professionals brengen de veranderingen in het onderwijs in de praktijk in samenwerking met gelijkgestemde schoolleiding. Lees hier meer over de Nederlandse School.