Professionals (NL)

"We spelen in op de behoefte van professionals in de onderwijsmarkt"

Professionals

We willen graag iedereen de kans geven om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Ongeacht de huidige levensfase, op een plek naar keuze en op ieder gewenst moment.. Met een Leven Lang Leren willen we het aanbod van post-initieel onderwijs vergroten door competentie gedreven trainingen en cursussen op innovatieve wijze aan te bieden. We spelen hierbij ook in op de behoefte van de professionals in de onderwijsmarkt. Een mooi voorbeeld hiervan een de post-master opleiding van De Nederlandse School voor bevoegde docenten.