Privacybeleid

The Learning Network hecht grote waarde aan privacy. We nemen actief deel aan beleidsbepalende organen op landelijk niveau en zijn daardoor goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom privacy en de eisen die gesteld worden aan onze processen en systemen. We zorgen dat de persoonsgegevens die aan The Learning Network (en haar bedrijven) worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. We handelen hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Op al onze sites communiceren wij de privacy voorwaarden aan onze klanten. Lees hier de privacyverklaring.