Ouders vinden scholen eerlijk over prestaties kinderen

P E R S B E R I C H T

Peiling toont aan dat onderwijs op maat nog struikelblok is

KAMPEN, woensdag 5 juli 2017

96% van de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt dat scholen eerlijk oordelen over de prestaties van hun kinderen. Slechts 1,2% van de ouders vindt scholen heel oneerlijk. 33% vindt bovendien dat hun vragen of verzoeken altijd serieus worden genomen door docenten. 48% antwoordt met meestal wel, terwijl 3,3% stelt zich niet gehoord te voelen.

Dat blijkt uit een peiling onder ruim 1.000 ouders door The Learning Network (TLN). TLN is de overkoepelende naam van onder meer onderwijsdienstverlener Van Dijk Educatie, de grootste distributeur van leermiddelen in ons land. TLN wil als een netwerk de interactie op gang brengen tussen schoolbesturen, docenten, ouders, leerlingen, politiek en andere belanghebbenden. Doel is om het onderwijs te verbeteren en eventueel nieuwe oplossingen te ontwikkelen om dat te bereiken.

‘Onderwijs op maat is wel de doelstelling van veel scholen maar in de beleving van ouders blijft het een ondergeschoven kindje, stelt Hans van der Wind, CEO van TLN. 13% van de ouders vindt dat scholen hun kind helemaal niet tegemoet komt met onderwijs op maat. Eenzelfde percentage van 13% vindt dat echter van wel. 38% zegt grotendeels en 36% een beetje. Daar ligt dus nog een uitdaging. Met digitale leermiddelen is het mogelijk per leerling op zijn niveau een aangepast onderwijstraject te maken.’

‘Het gepersonaliseerde leren maakt het onderwijs uitdagend. Ken je de stof goed, dan hoef je niet eindeloos oefeningen te doen, maar ga je naar een hoger level waar je weer wordt uitgedaagd met nieuwe elementen. Er zit nu een generatie in de schoolbanken die gewend is te gamen. Als je het lesmateriaal net zo spannend maakt, hou je de leerling letterlijk en figuurlijk bij de les. De docent kan op zijn iPad per leerling de vorderingen zien en kan dus snel bijsturen als iemand achterblijft of moeite heeft met bepaalde stof.’

80% kinderen met plezier naar school

Met het schoolplezier is het dik in orde in ons land. Van der Wind: ‘80% gaat altijd of meestal met plezier naar school. Hiervan heeft 22% er altijd plezier in. Dat is een mooi compliment voor alle docenten die hun best om de les boeiend te houden. De 3% die nooit met plezier naar school gaat, staat in schril contrast tot de blije kinderen. Daar mogen scholen trots op zijn.’

De peiling leerde ook dat niet alleen docenten, maar ook ouders beter moeten worden voorgelicht over de mogelijkheden van digitaal onderwijs. ‘37% vindt dat digitale leermiddelen een beetje bijdraagt een leuker onderwijs, 18% vindt dat helemaal niet. Dat betekent dat we beter moeten uitleggen dat met digitaal onderwijs een leerling zijn kansen vergroot. Door gepersonaliseerd leren in plaats van ouderwets klassikaal kan een leerling het beste uit zichzelf halen en daardoor beter presteren. Tegelijkertijd krijgt hij meer plezier en zelfvertrouwen. Dat wil toch elke ouder?’