Nederlandse leerling trouw in huiswerk

P E R S B E R I C H T
34% middelbare scholieren maakt altijd opgaven

KAMPEN, 16 augustus 2017
34% van de Nederlandse scholieren doet trouw zijn huiswerk. 50% doet dit meestal en slechts 13% maakt soms de opgaven thuis. Dat de leerlingen hun huiswerk serieus nemen, blijkt bovendien uit de 36% die direct uit school thuis de schriften pakt om de opgaven te maken.

Dat blijkt uit het landelijke ouderpanel van The Learning Network (TLN). TLN is de overkoepelende naam van onder meer onderwijsdienstverlener VanDijk, de grootste distributeur van leermiddelen in ons land. TLN wil als een netwerk de interactie op gang brengen tussen schoolbesturen, docenten, ouders, leerlingen, politiek en andere belanghebbenden. Doel is om het onderwijs te verbeteren en eventueel nieuwe oplossingen te ontwikkelen om dat te bereiken.

‘Dit is een compliment voor alle docenten in het middelbaar onderwijs die er klaarblijkelijk uitstekend in slagen de leerlingen te motiveren goed bij te blijven’, stelt Hans van der Wind, bestuursvoorzitter van TLN. ‘Wij kunnen wel prachtige leerboeken leveren, maar uiteindelijk is het de docent die de les aantrekkelijk maakt.’

Te veel huiswerk

De hoeveelheid huiswerk is nog wel een aandachtspunt volgens het ouderpanel. Volgens 27% klaagt hun kind regelmatig over een teveel aan huiswerk. Daarom vindt 77% het een goed idee als docenten huiswerk op elkaar afstemmen zodat kinderen niet worden overladen.

Het merendeel van de kinderen neemt volgens de ouders voldoende tijd om het huiswerk te maken. 38% trekt er zo’n twee uur voor uit. 14% langer dan twee uur en 34% een uur.

Van der Wind: ‘Dat zijn redelijk grote verschillen. Het geeft aan dat de ene leerling de stof sneller beheerst dan de andere. Hier ligt de kans voor gepersonaliseerd leren met digitaal lesmateriaal om efficiënter met huiswerk om te gaan. Leerlingen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Voor scholen een kans om leerlingen niet alleen tussen de muren van het lokaal les te geven, maar ook in een digitale omgeving thuis.’