Academy4Learning (EN)

Acadamy4Learning: scherp blijven

Scherp blijven!

De wereld verandert snel, continu en ingrijpend. Deze veranderingen vragen van een toekomstige generatie leerlingen dat ze in staat zijn te functioneren op een onbekend terrein. De interactie tussen docent en leerling is daarbij cruciaal en zal dat altijd blijven. De afgelopen jaren is het aanbod van digitale leermiddelen en applicaties in het onderwijs sterk toegenomen. Ook zien we de rol van de docent verschuiven van informatieoverdrager naar begeleider van de leerprocessen van leerlingen. Echter, niet iedere docent heeft het gevoel dat hij of zij over voldoende vaardigheden beschikt om deze veranderingen toe te kunnen passen in de dagelijkse praktijk. Hier kan Academy4Learning, het opleidingscentrum van The Learning Network, u bij helpen.

Ons doel

Het doel van Academy4Learning is om u te begeleiden bij het digitaal lesgeven en om u verder voor te bereiden op het onderwijs van morgen. Hoewel de meningen verschillen over wat dit precies inhoudt, zien we de thema’s ‘21ste -eeuwse vaardigheden’ en ‘toekomstbestendig leren’ keer op keer de kop opsteken. Om die reden zijn deze twee thema’s onlosmakelijk onderdeel van onze trainingen. Academy4Learning ondersteunt u bij uw ontwikkeling tot een mediawijze en digitaal vaardige docent. Daarbij staat u als docent bij ons centraal.

Ons aanbod

Het aanbod van A4L bestaat onder andere uit trainingen op het gebied van ICT-vaardigheden, digitale didactiek en mediawijsheid. We kunnen een compleet trainingstraject met leergangen aanbieden, afhankelijk van uw wensen. Onze trainingen beginnen altijd met een inventarisatie van de leerbehoefte en het kennisniveau van de deelnemers, zodat we hier goed op aan kunnen sluiten. Ons portfolio bevat momenteel tien trainingen. Echter, ons portfolio is altijd in ontwikkeling en we streven ernaar het aanbod uit te breiden. Mocht u een training over een onderwerp missen, dan horen wij dat graag van u. Voor suggesties, prijzen en een training op maat, kunt u contact opnemen met Academy4Learning via e-mail:info@academy4learning.nl.

Ons volledige aanbod