Academy4Learning (EN)

Acadamy4Learning: scherp blijven

De trainingen richten zich op

  • Het verbeteren van pedagogisch en didactisch handelen met behulp van het TPACK- en SAMR-model
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling van de docent
  • Het praktisch in kunnen zetten van digitale middelen 
  • Het verder ontwikkelen van ICT-vaardigheden ter ondersteuning van het onderwijs voor de leerling        

ICT-vaardigheden

Aan de basis van digitaal lesgeven staat een ICT-basisvaardigheid van de docent. Wij richten ons derhalve op het op peil brengen van de basisvaardigheden van docenten. Docenten kunnen hier tijdens vervolgtrainingen op terugvallen.

Meer weten

Digitale didactiek

Juist door toename van digitale leermiddelen blijft de vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden van de docent van groot belang. Deze training helpt docenten hun didactisch repertoire aan te vullen door de kansen van digitaal goed te benutten

Meer weten

Mediawijsheid

Waar pestgedrag eerder op het schoolplein of na schooltijd gebeurde, vindt pestgedrag steeds meer online plaats. Deze vorm van pesten, cyberpesten, is voor ouders en leerkrachten moeilijk te detecteren en op te lossen. Tijdens deze training leer je hiermee omgaan

Geschikt voor

Docenten die zich willen verdiepen in het herkennen van en omgaan met cyberpesten

Meer weten