Digitalisering (NL)

“We zijn een accelerator voor vernieuwing in de educatieve sector”

Digitalisering

Vanuit ons perspectief hebben de veranderingen in het onderwijs vooral te maken met de toenemende mate van digitalisering en de opkomst van nieuwe interactieve en adaptieve leermiddelen. Dit biedt voor ons enorme uitdagingen. Met de verschuiving van het leveren van fysieke boeken naar steeds meer digitaal lesmateriaal verandert de status van onze dienstverlening. Op dit moment leveren we jaarlijks 4 miljoen licenties aan leerlingen en studenten. Dat betekent voor ons meer investeren in security, performance en redundantie.

Innovatiepartner

Door ons ondernemende karakter en onze centrale positie als leermiddelenleverancier, zijn we een accelerator voor vernieuwing in het onderwijs. Van Dijk Innovatie wil een partner zijn voor alle spelers - van individuele docenten tot nieuwe partijen - die een positieve bijdrage willen leveren om het onderwijs te verbeteren en het leren voor de leerling efficiënter en leuker te maken. Ons Innovatieprogramma geeft start-ups de ruimte om te experimenteren met verfrissende ideeën voor de educatieve sector en we stellen onze kennis en ons netwerk hiervoor beschikbaar.