Life Long Learning (NL)

“Met Life Long Learning willen we iedereen de kans te geven
om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen”

Scherp blijven!

Wij geloven in de kracht van de docent en van duurzame en doelgerichte onderwijsontwikkeling. Academy4Learning, het opleidingsinstituut van The Learning Network, heeft als doel docenten hierin te begeleiden. Bij ons komt alles samen, op die manier kunnen wij maatwerk leveren aan alle docenten binnen een school. Dit doen wij door het bieden van kwalitatief goede trainingen met een hoge mate van praktische inzetbaarheid en aangepast aan de verschillende niveaus in een team. Zo wil Academy4Learning een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig leren van leerlingen.