Duurzame toekomst voor The Learning Network met nieuwe eigenaren

Kalender7/12/2022

KAMPEN – Educatieve dienstverlener The Learning Network (TLN) maakt vandaag bekend dat zij nieuwe eigenaren krijgt. In samenwerking met de educatieve uitgeverijen, SIVON en de VO-Raad, en met de komst van de nieuwe eigenaren, komt TLN weer in rustig vaarwater. TLN kan nu haar strategie verder uitrollen en haar rol van educatieve dienstverlener, passend in het huidige onderwijssysteem, duurzaam vormgeven.

Intersaction, een Nederlandse investeringsmaatschappij, zal samen met Hans van der Wind, die de afgelopen jaren commissaris was bij TLN, het volledige eigendom in handen krijgen. TowerBrook, eigenaar sinds 2016, zal terugtreden als aandeelhouder. Deze transactie wordt ter afronding aan de ACM voorgelegd, waarbij de betrokken partijen geen enkel probleem verwachten. Met dit akkoord heeft TLN geen bankschulden meer en beschikt over voldoende financiële middelen, om de verdere uitrol van de nieuwe strategie en de verdere aanpassingen van de organisatie mogelijk te maken. Met deze aanpassingen blijft TLN ook in de toekomst financieel gezond opereren. Tevens heeft TLN met haar leveranciers goede afspraken gemaakt, om in de komende seizoenen haar diensten te blijven leveren en de scholen te ontzorgen.

In de afgelopen jaren werd TLN geconfronteerd met grote veranderingen in de onderwijsmarkt. Deze veranderingen hebben geleid tot een aanscherping en versnelde uitrol van de al ingezette strategische koers. De omzet van TLN steeg in 2021 ten opzichte van 2020, ondanks de uitdagende marktomstandigheden, maar de kosten namen ook toe, waarmee een aanpassing van de organisatie en kapitaalstructuur noodzakelijk was geworden. Met de nieuwe eigenaren heeft TLN een duurzame financiële structuur, passend bij een wendbare en doelgerichte organisatie. TLN is zowel de leveranciers als de vertegenwoordigers van de scholen dankbaar voor hun bijdragen en kijkt met vertrouwen naar de nabije en verdere toekomst.

Natascha van Nieuwenburg, CEO van The Learning Network: “In de afgelopen periode hebben wij flinke stappen gezet om als organisatie meer wendbaar te worden en in te kunnen spelen op de veranderingen in het onderwijsveld. Met onze nieuwe eigenaren beschikken we over voldoende financiële middelen om onze strategie verder uit te rollen en de organisatie verder vorm te geven. We hebben met onze leveranciers nieuwe meerjarige contracten afgesloten en goede afspraken kunnen maken over kredietlimieten. Ik ben blij dat dit zo goed gelukt is en dat daarmee de leermiddelenvoorziening aan leerlingen en scholen duurzaam verzekerd is.

Met Hans van der Wind, die reeds sinds lange tijd bij TLN aan boord is, en Intersaction krijgen wij aandeelhouders met kennis van de onderwijsmarkt die zich heel goed bewust zijn van de ontwikkelingen in de markt, en onze strategie onderschrijven. Zo kunnen wij onze rol van educatieve dienstverlener verder verwezenlijken en ons volledig richten op onze strategie 'Samen beter onderwijs mogelijk maken'.”

Hans van der Wind, partner en nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De afgelopen maanden is ons gebleken dat alle partijen, scholen voorop maar ook uitgevers, het CB en het Ministerie van OCW, TLN van belang achten voor de leermiddelenvoorziening in Nederland. Al deze partijen hebben nu bijgedragen aan een oplossing om de rol van TLN veilig te stellen. Wij kennen TLN en de markt waarin zij opereert goed en als aandeelhouders willen wij bijdragen aan het omvormen van TLN naar een educatieve dienstverlener die scholen helpt om hun ambities op het gebied van persoonlijk leren met behulp van digitale leermiddelen waar te maken.”

Joost Becker, partner Intersaction: “Wij investeren in ondernemingen met een verhaal, goede groeimogelijkheden en een positieve maatschappelijke bijdrage. TLN past uitstekend in deze filosofie. Wij hebben alle vertrouwen in het management van de onderneming en zijn positief over de veranderingen die de onderneming doorvoert, om weer toekomstbestendig te worden. Met behulp van nieuw kapitaal en ons netwerk onder andere in IT, dragen we hier graag aan bij.”

Hans van der Wind wordt voorzitter van de Raad van Commissarissen en Joost Becker zal benoemd worden als lid. Door het terugtreden van de overige leden, ontstaat een vacature waarvoor een onafhankelijke bestuurder benoemd zal worden. Natascha van Nieuwenburg (CEO) en Henk Roerdink (CFO) zullen aanblijven als statutair bestuurders.

← Terug naar nieuws

Nieuwsberichten

Studystore stopt activiteiten, CEO T...

Lees meer

Alle geannuleerde bestellingen bij S...

Lees meer

Nagenoeg alle openstaande bestelling...

Lees meer