The Learning Network zet verdere stappen om beter onderwijs mogelijk te maken

Kalender5/21/2022

KAMPEN – Tegen de achtergrond van een snel veranderende onderwijsmarkt is The Learning Network (TLN) in 2021 versneld doorgegaan met het aanpassen van de strategie en organisatie. De focus ligt inmiddels op het optimaliseren van de kwaliteit van de leerprocessen op de scholen, digitalisering en e-commerce.

TLN speelt als educatieve dienstverlener een prominente rol in de onderwijsmarkt. TLN adviseert scholen over het leerproces en de inrichting van de leeromgeving, en faciliteert leerkrachten en leerlingen met diensten, trainingen en (digitale) leermiddelen. De onderwijsmarkt is in de afgelopen jaren versneld veranderd. De strategie die eind 2021 is ingezet, 'Samen beter onderwijs mogelijk maken', speelt in op deze veranderingen en de hogere omzet die TLN over 2021 heeft gerealiseerd, laat zien dat deze strategie zijn vruchten afwerpt.

Resultaten
De marktveranderingen zijn mede door de coronapandemie versneld. Het huurmodel wordt ingehaald door de duurdere License & Folio -producten en de nieuwe manier van aanbesteden binnen de VO-markt heeft de prijzen verder onder druk gezet. De krapte op de arbeidsmarkt en het tekort aan papier hebben gezorgd voor logistieke uitdagingen tijdens het leveren van folio- en License & Folio -producten. TLN heeft maatregelen genomen om in 2022 deze logistieke uitdagingen beter aan te kunnen. Dit alles heeft geleid tot extra kosten, significant minder leerlingen in onze portefeuille als gevolg van een teleurstellende uitkomst van enkele aanbestedingen en een lagere winstmarge op de door TLN geleverde producten.

Ondanks deze uitdagende marktomstandigheden, steeg de omzet naar € 265,5 miljoen ten opzichte van € 262,5 miljoen in 2020. De totale kosten namen toe van € 262,1 miljoen in 2020 naar € 275,1 miljoen in 2021, mede door de gehele afboeking van de resterende goodwill per eind 2021 van € 9,3 miljoen. Hierdoor is in 2021 een negatief operationeel resultaat geboekt van € 9,6 miljoen (2020 € 0,5 miljoen winst). De operationele cash inflow bedroeg € 20,5 miljoen (2020 € 21,6 miljoen). De operationele cash inflow na investeringen in materiële vaste activa (met name huurboeken en ICT) bedraagt over 2021 € 6,7 miljoen (2020 € 6,5 miljoen) en is derhalve een verbetering ondanks de hiervoor genoemde extra kosten door logistieke uitdagingen in 2021.

Om de verdere uitrol van de nieuwe strategie en de aanpassing van de organisatie mogelijk te kunnen maken, heeft TLN met haar financiers afgesproken dat alle rente en aflossingen voor 2022 en 2023 naar 30 september 2023 worden doorgeschoven. Voor de langere termijn zal de onderneming, in nauw overleg met haar aandeelhouders en financiers, evalueren hoe haar kapitaalstructuur het veranderde businessmodel optimaal kan ondersteunen.

Natascha van Nieuwenburg, CEO van The Learning Network
“In 2021 hebben wij flinke stappen gezet in de creatie van een meer wendbare en doelgerichte organisatie. We hebben een sterke positie in het onderwijslandschap met langdurige klantrelaties en hoge tevredenheidsscores. Door de sterk toegenomen complexiteit in de leermiddelenmarkt, denk bijvoorbeeld aan de digitalisering van leermiddelen en leerprocessen, de hoeveelheid contracten met verschillende partijen, of de behoefte aan meer diversiteit in leermiddelen, is er meer vraag naar een educatieve dienstverlener die volledig ontzorgt. Denk onder meer aan ons Flexmodel, dat aansluit bij de behoeften in het onderwijs. Dit zal uiteindelijk belangrijker zijn dan een korte termijn prijsstrategie. Met een nog nauwere samenwerking met scholen en onderwijsinstellingen, en onderlinge uitwisseling van kennis en behoeften, kunnen we samen beter onderwijs mogelijk maken.”

← Terug naar nieuws

Nieuwsberichten

Studystore stopt activiteiten, CEO T...

Lees meer

Alle geannuleerde bestellingen bij S...

Lees meer

Nagenoeg alle openstaande bestelling...

Lees meer