The Learning Network ziet verbeteringen in eerste maanden 2020

Kalender5/7/2020
Eerder deze week heeft TLN de jaarcijfers over 2019 bekend gemaakt en een update gegeven over de eerste maanden van 2020. Daaruit bleek dat dankzij de doorgevoerde veranderingen, waarvan de impact zoals verwacht nog wel zichtbaar was in de resultaten over 2019, TLN er in is geslaagd de tegenvallende resultaten van de voorgaande jaren een halt toe te roepen en de weg naar boven weer heeft ingeslagen.

Natascha van Nieuwenburg, de CEO van The Learning Network, is blij met deze kentering. “Het geeft mij meer dan voldoende zekerheid dat wij onze rol als expert in deze sector verder kunnen uitbouwen en benutten, zoals we rond de gevolgen van het corona crisis al hebben laten zien. De afgelopen weken bleek onze expertise van groot belang voor veel scholen, docenten en studenten. Met onze kennis en ervaring met leermiddelen en de ontwikkelingen in het onderwijs, helpen we de scholen bij de keuze voor de juiste leermiddelen die aansluiten bij de visie van de school en passen bij de digitalisering van het onderwijs. Hierdoor konden we de afgelopen weken tal van scholen en docenten helpen bij de door het coronavirus versnelde digitalisering en het faciliteren van lesgeven op afstand.”

De afgelopen weken bevestigen overigens wat TLN al enige tijd zegt. Van een volledige transformatie naar digitaal onderwijs zal geen sprake zijn. “Het is de combinatie van digitaal en folio die werkt, evenals de combinatie van werken op afstand en met elkaar in de klas of collegezaal,” verduidelijkt Van Nieuwenburg. “We zullen al onze expertise en kennis van de markt gebruiken om de scholen en studenten door deze uitdagende periode heen te helpen.”

In de cijfers over 2019 klinken zoals verwacht de gevolgen nog door van de veranderingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Eenmalige kosten en een teruglopende omzet mede doordat van laag renderende klanten afscheid is genomen, leidden tot een negatief resultaat van 4,4 miljoen euro. CFO Ian Rooker benadrukt evenwel dat aan de tijden van negatieve resultaten nu een einde is gekomen: “Inmiddels wordt de kentering in de resultaten zichtbaar, een duidelijke indicatie dat onze nieuwe koers rendeert. In 2019 zagen we al een toename van de brutomarge. En in de eerste maanden van 2020 worden deze positieve ontwikkelingen doorgezet. De doorgevoerde kostenbesparingen werpen duidelijk hun vruchten af. Bovendien zien we in de eerste drie maanden een stijging van de omzet, vergeleken met dezelfde periode in 2020. Al met al ben ik positief gestemd dat onze omzet blijft toenemen en dat we de komende jaren weer een positief resultaat zullen behalen.”

Rooker gaat nog wat dieper in op het gedrag van studenten in het MBO, HBO en WO. “We zien dat deze studenten in toenemende mate lesmateriaal kopiëren, met natuurlijk gevolgen voor onze omzet. Wellicht is het niet verrassend in de huidige tijd waarin films, muziek, e-books op talloze manieren en zeker niet altijd legaal worden verspreid. We willen beter begrijpen wat de precieze redenen zijn. Is het puur financieel gedreven of sluiten delen van het lesmateriaal niet goed aan bij de behoefte van de studenten? De antwoorden op die vragen kunnen ons helpen onze propositie naar de studenten aan te passen en daarmee onze omzet weer te kunnen verbeteren.”

De gevolgen van de Covid-19 crisis waren voor TLN dus heel specifiek en direct omdat TLN meteen haar waarde heeft kunnen bewijzen bij het faciliteren van de scholen en studenten tijdens deze uitdagende periode. Maar er is meer. “Om net als ieder jaar alle materialen tijdig te kunnen leveren, zijn met de huidige 1,5 meter economie additionele maatregelen nodig en dat zal gepaard gaan met extra kosten. Tevens hebben we de fysieke winkels tijdelijk gesloten en verkopen zo veel mogelijk via de webshop. We proberen de stijging van de kosten zo veel mogelijk te beperken. Per saldo verwachten we een beperkte impact van de crisis op onze resultaten. In het grotere geheel zou het onze weg naar boven niet in de weg mogen staan,” besluit Rooker.
← Terug naar nieuws

Nieuwsberichten

Studystore stopt activiteiten, CEO T...

Lees meer

Alle geannuleerde bestellingen bij S...

Lees meer

Nagenoeg alle openstaande bestelling...

Lees meer