Compliance

We hechten grote waarde aan privacy en nemen actief deel aan beleidsbepalende organen op landelijk niveau. Daardoor zijn we goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom privacy en de eisen die gesteld worden aan onze processen en systemen.

Als educatieve dienstverlener staan we midden in de samenleving. Daarom hebben we onze eigen Code of Conduct opgesteld. De gedragscode geeft ons richting over verantwoord handelen en respect hebben voor het welzijn, gezondheid en veiligheid van anderen. Dat staat bij ons voorop! We werken met 12 herkenbare thema’s. Deze staan op elke locatie van TLN centraal. Zo weet elke medewerker precies wat ze moeten doen in werksituaties. Daarnaast willen wij dat ook onze klanten en partners ook handelen naar dezelfde gedragsregels.