Stukje geschiedenis (NL)

"Winkel Kampen, 1937"

Diep in ons DNA

De geschiedenis van The Learning Network gaat terug tot 1927. De jonge W.C. van Dijk zat in Kampen op het Gereformeerd Gymnasium. Hij was 13 jaar oud en net overgegaan naar de tweede klas. De boeken die hij niet meer nodig had, probeerde hij op school te verkopen en de boeken die hij in het nieuwe jaar nodig had, kocht hij tweedehands. Het handeltje van boeken tussen de gymnasiasten onder elkaar ging Van Dijk goed af. Hij hield zelfs een paar boeken over waarvan hij dacht dat hij ze naderhand met winst zou kunnen verkopen. Zijn voorraad groeide van een plankje tot een kantoor en zo ontstond het Overijssels Boekhuis.  

Van Dijk’s Boekhuis

In 1937 opende W.C. van Dijk de eerste winkel van het Overijssels Boekhuis aan de Broederstraat in Kampen. In die tijd veranderde Van Dijk de naam van het Overijssels Boekhuis in Van Dijk's Boekhuis. De zonen L.H. van Dijk (Lammert) en J.G. van Dijk (Jan) traden in 1962 in de voetsporen van hun vader. In 1963 werd Van Dijk's Boekhuis erkend als nieuwe boekhandel en groeide het bedrijf mede door de verkoop van nieuwe schoolboeken.  

Mammoetwet van 1968

De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) - vanwege de hoeveelheid aan onderwerpen ook wel de Mammoetwet genoemd - zorgde in 1968 voor een chaos op de studieboekenmarkt. De grondgedachte achter de WVO was dat elke leerling zowel een algemene als een beroepsopleiding zou moeten volgen. Hierdoor werd Van Dijk's Boekhuis overspoeld met nieuwe titels. Het bedrijf sprong daarop in en had van bijna elk vak tweedehands én nieuwe boeken op voorraad. Om een slagvaardige en snelle afhandeling van de orderverwerking te krijgen, werd in het bedrijf flink geautomatiseerd.  

Van Dijk Studieboeken

In 1993 trok de familie Van Dijk zich terug uit de boekhandel en werd opvolging gevonden buiten de familie. Wiet de Bruijn werd algemeen directeur. In 1995 werd de lumpsumfinanciering ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen kregen van de overheid een vergoeding op grond van het aantal ingeschreven leerlingen en hadden daardoor meer vrijheid om zelf keuzes te maken over de inrichting van het onderwijs. Dat jaar werd ook de naam Van Dijk's Boekhuis veranderd in Van Dijk Studieboeken. De winkel sloot haar deuren en klanten kregen hun bestelling voortaan via de post. In 1997 startte Van Dijk Studieboeken een eigen website.

Start grote overnames, ook in België

Sinds 2003 zijn er zo’n 25 bedrijven overgenomen, waaronder De Ruiter & Fanoy, selexyz (nu Studystore), Studieboekencentrale, een aantal activiteiten van Lisette Werter Groep (voortgezet onderwijs), IT Department, De Digitale Klas (nu Van Dijk Innovatie) en het Belgische StandaardBoekVerhuur (nu VDB). In 2005 werd Van Dijk Studieboeken veranderd in Van Dijk Educatie.

Wet Gratis Schoolboeken (WGS)

In mei 2008 is de Wet Gratis Schoolboeken (WGS) aanvaard door de Eerste Kamer. Tot die tijd kochten of huurden ouders de schoolboeken voor hun kinderen. De WGS bepaalt dat scholen in het voortgezet onderwijs lesmateriaal gratis ter beschikking stellen aan de leerlingen. Met een verhoogd forfaitair bedrag zijn de scholen nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop van schoolboeken en zij zijn hierbij gehouden aan de Europese aanbestedingsregels.  

Onderwijspartner

In 2012 opende Van Dijk Educatie een nieuw kantoorpand in Kampen. Door de overname van de Studieboekencentrale ontstond in Emmen een tweede groot distributiecentrum. Inmiddels zijn we gegroeid als educatieve dienstverlener van leermiddelen in Nederland en België. Jaarlijks leveren we meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en studiematerialen aan 1,3 miljoen leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijke markt. Binnen de vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken we met ruim 350 medewerkers. In het hoogseizoen komen er nog 3.500 uitzendkrachten bij.  

Van Dijk Educatie wordt The Learning Network

In 2016 is Van Dijk Educatie overgenomen door TowerBrook. Hierdoor is Van Dijk Educatie nog beter in staat om de digitalisering van het onderwijs een nieuwe impuls te geven. Bij deze nieuwe fase past ook een nieuwe naam. Vanaf 2017 gaat Van Dijk Educatie verder als The Learning Network. Deze nieuwe naam stelt het leren centraal. En doet recht aan onze dubbele netwerkfunctie; The Learning Network vormt een bijzonder netwerk van onderwijsmerken en staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen met anderen.